FeiLin嗲囡囡VOL176嫩模大蜜私房真空外套露豪乳性感旗子内衣秀纹身诱惑33P大蜜嗲囡囡

FeiLin嗲囡囡VOL176嫩模大蜜私房真空外套露豪乳性感旗子内衣秀纹身诱惑33P大蜜嗲囡囡

曰∶淋者无水,故涩也。小便不通,呕逆,饮食不得入,名关格。

但气血多少,不以胃勿泥也。每天明时泻一二次,名肾泻。

外湿蒙蔽故如裹,宜微汗,勿大汗,恐汗去湿留,红豆搐鼻散。又经曰∶腰者、肾之府也,转摇不能,肾将惫矣。

以桂苓甘露饮泻热补气,坠浮火以安神明,加茯苓以分阴阳,冰水调灌之而愈。 乃胆热既无可宣,又继以酒之热,时之燥,热淫内炽,故胆之热汁满而溢出于外,以渐渗于经络,则身目皆黄,以其渗而出也。

又方∶石莲捶去壳,留心,并肉研为末,每服二钱,陈米饮调下。 壮者增味五痹汤∶风痹以羌、防为主,寒痹麻黄、附子为主,湿痹防己、羌活为主,皮、脉等五痹,加药照前条。

湿盛肩背重,加二术。又气为汗泄,则益耗散矣。

Leave a Reply