Vol303嫩模方子萱私房经典衬衫短裙丝袜JK服饰撩人诱惑写真49P方子萱模范学院

Vol303嫩模方子萱私房经典衬衫短裙丝袜JK服饰撩人诱惑写真49P方子萱模范学院

是方也,以上件皆是虚寒之证,故为合宜。寒束于表,阳气不得泄越,故上逆;气并于膈。

是证黄建中汤亦可主用,见伤寒门。经曰∶土欲实,木当平之。

猪苓枯而淡,泽泻咸而淡,枯者有渗利而无补益,咸者直能润下而兼渗利。中风多痰涎,中气无痰涎,以此为辨。

欲寐而不行寐,故曰心烦不得卧也。此攻下之剂也,宜量人之虚实而用之燥在广肠,欲其速出,气弱不能传送而出者,宜用蜜煎导法,或猪胆导法。

此病有因痰阻气滞者;有因血瘀者,有因火郁者,有因胃热失下者,此皆属实;有因中气大虚者,有因大下胃虚阴火上冲者,此皆属虚。仲景治太阳阳明合病,主葛根汤;太阳少阳合病,主黄芩汤;少阳阳明合病,主承气汤。

附桂枝石膏汤∶桂枝一钱,黄芩二钱,石膏、知母各三钱。《此事难知》云∶足太阳为诸阳之首,故多传变,太阳传阳明,水传土也,谓之微邪,又谓巡经得度传;太阳传少阳,谓之越经传;太阳传太阴,谓之误下传;太阳传少阴,谓之表里传。

Leave a Reply